И.Морозов. "Вечер". Картон, масло.

"Вечер"

Цена: 8 000 р. 8 000 р.