Зеркало в стиле ар-деко. Фраже.

Зеркало

Цена: 14 000 р. 14 000 р.
18 000 р.